uppdrag

Vårt uppdrag


Redovisning Sundenströms uppdrag är att erbjuda heltäckande och professionella tjänster, redovisning och mänskliga resurser. Vi förlitar oss på kunskap, innovation, säkerhet och fullständig kundtillfredsställelse.

Var och en av våra kunder är vår viktigaste. Var och en av dem är vår affärspartner. Till varje kund vi behandlas individuellt och vårt samarbete i första hand bygger på ömsesidigt förtroende.

Kundservice sker i en avslappnad och trevlig atmosfär. Vi utför våra tjänster på ett rättvist, professionellt och snabbt sätt. Vi svarar på alla, även de mest ovanliga frågor från våra kunder. Vi vill inte lämna några frågor obesvarade.

Vår vision


Vi strävar efter att se till att namnet "Sundenströms" direkt samband med professionalism, modernitet och förtroende. Vår vision innebär kontinuerlig utveckling och förbättring av kvalifikationer. Behoven hos våra kunder kommer vi att möta genom den höga kvaliteten på våra tjänster.